"Vindmöllorna signalerar"          Hem

(19??/ Björn von Rosen/ 2014.07/ SEHan)

"De flesta vindmöllorna byggdes på slutet av 1300-talet på slättland som

saknade bäckar och åar. Ett dokument hos British Museum i London

bevisar detta.

I höglänt terräng med strida vattendrag byggdes vattenmöllor i olika storlekar,

från "skvättemöllor", som var de minsta, till de större vattenhjulskvarnarna

med ett eller två vattenhjul. Den senare typen var ofta s.k. "tullkvarnar", dvs,

de malde för bygdens bönder och betalade skatt till kronan.

De vindmöllor som byggdes på 1300-talet var s.k. stubbemöllor. De hade en nio

meter lång rund centralstock från takås till marken, kring vilken kvarnen vreds

runt för att alltid ha vingarna mot vinden.

På 1800-talet kom de s.k. holländaremöllorna med vridbar hätta som själv

ställde in sig mot vinden. I bland vevades de mot vinden, medan andra hade

s.k. rosett bak på hättan, som roterade mot vinden och ställde in möllevingarna.

När denna mölletyp byggdes av danska möllebyggare, upplärda i Holland,

infördes ett "Möllespråk", som talade om för bonden om det var lönt att

lasta vagnen med spannmål och köra till kvarnen."

                "Arbeitspause"                                      "Trauerschere"

         "Jag har nu tagit paus i                         "Dödsfall i möllarens närhet

         arbetet. Kom igen senare."                    eller hans familj. Inget arbete

                                                                        förrän begravningen är över."

               "Feierstellung"                                      "Freundenschere"

         "Möllan är stängd, påsk,                      "Glädje av något slag i

         pingst, kristihimmelfärdsdag,               möllarens närhet, högtidsdag,

         julafton och nyår."                                bröllop, barndop, etc. Inget arbete."

                                                  Översättning, ungefär..