Grönby-/ Möllebilder                    Hem   

Spelmanshuset Wildt                                  Spelmännen Olof Wildt och Per Hansson

                                                                    spelade hela dagen, 30 maj 1890,

                                                                    då Möllans vingar kom på plats.

Grönby kyrkogård                                       Möllesven Carl Billkvist 1918

Möllegården innan 1917 och branden                     Möllan med motorhuset

Nya möllarebostaden 1945                                    Sista möllareparet, Anna o Oscar Book

Oscar Book byggde bostaden med rivningstegel från ett av Havgård tillhörigt stathus

vid Mobjer intill Stattorp.

Detta tegel har tillverkats vid Havgårds Tegelbruk.

Oscar transporterade teglet med rullebör..... (Gummihjul....?)

 

Slutet  1940-talet                        

Dotterdottern Kerstin Alexandersson - Johansson och brorsdottern Christina Book-Hansson

                                     

Möllan omkring 1950

Omkring 1970

Möllaren Oscar Book med sina Möllor

Möllan 1970

Möllan 1975

Besök i Möllan

Bottenvåningen

            Mölledrängens klädgalge......                .. och klädkista i mölledrängkammaren...

         Möllegången, leverans/ hämtning                Tändkulemotor Nr 220156 typ 81

                                                                                25 hk - 500 varv/ min

                                                                                Skandiaverken Lysekil Sweden

           Drivmekanism - koppling motor/kvarn                         Gamla axeln till vingarna

           Utsädeharpa

           Fotloftet (1:a vån)

Tranportörer

          Bron (2:a vån)

           Säckning av mjölet                 

           Kvarnloftet (3:e vån)     

         Grovmalningskvarn, gjuten sten                 Finmalningskvarn, "fransk natursten"

         Ringkaret, utloppet för mjölet                                           Drivaxlen genom Möllan

Hissloftet (4:e vån)

         Transportsystem av säckarna....................................... genom kvarnens våningsplan........

         Hättan (5:e vån)                                       

         Vingarnas drivaxel                                                                          Bromsbacken till höger

                        Drivningen till Hissloftet              Se vidare "Så fungerar en mölla"