Översikt större renoveringar                       Hem

      - 1970 - 1973

           - 1988

           - 2005

           - 2012 - 2014