Vingprojektet 2012 -2014            Hem

- 2011 - Augusti

Styrelsen tar beslutet att ha som mål att få vingarna att snurra sommaren 2012

Studiebesök SlottsMöllan, Malmö, Karl-Gustav Åkesson,

Egon Melin och Roger Larsson, Grönby Mölla

 - 2011 September 

Hantverkare/anbudsgivare gör genomgång av Möllans status för att inkomma

mes förslag till åtgärder och kostnader.

- 2011 Oktober

Anbud med utförliga  arbetsbeskrivningar har inkommit från företag med

erfarenhet från liknande projekt och goda referenser.

Kontakt/ besök med/ hos tilltänkta bidragsgivare.

 - 2011 November


- Nav och infästningar besiktigades den 24 och utdrag ur protokollet,

"....de visar inga tecken på röta eller annan skada, utan kan köras på det sätt de

är avsedda för, även med stormbräder och segel. Det går också

att köra dem med eldrift från insidan".

- LEADER Söderslättställer upp med hela bidraget för projektets genomförande! 

ETT STORT TACK för allt visat engagemang! Nu går resan vidare!

 Arbetet påbörjas omgående och kommer att vara klart till våren 2012.

- 2012 Maj

Arbetet har pågått/ pågår enligt planer med målet att vara klart till

"Trelleborg Till Tusen" den 3:e juni

Vingarna visade sig dock ha obalans då de skulle rotera.

Vid analys av orsaken upptäcktes en rötskada i ena vingens infästning.

Utvärdering för bästa lösning av den uppkomna situationen pågår intensivt med

förhoppningen att få se vingarna rotera under sommaren. Dock 3:e juni kört....

Ansökan om renoveringspengar är inlämnat till olika tilltänkta sponsorer.


Artikel TA

- 2012 Oktober

Kulturnämnden i Trelleborg har hörsammat Mölleföreningens vädjan och har bidragit med

ett startbelopp så att en beställning av virket kan göras. TACK!

 Styrelsemedlemmar besöker Hörröds Sågverk för att diskutera och ev lägga beställning.

Lärkträdet har 67 årsringar...... sågning väntar.....

...... och så här blir det..... och sedan närmare två års väntan för torkning inkl tillverkning

hos möllebyggaren Ingemar Svensson, Ullstorp


- 2013 Januari

 ............ och här ligger virket nu.......

- 2013 Juni  

...........och torkar och väntar......

- 2013 December     

Stormen "Sven" härjade och påbörjade "demonteringen" av vingarna......

Nu ser vi fram emot hösten 2014 och snurren på Vingarna"!

Kung Carl Gustaf XVI värnar om vår kultur! Ett stort TACK!

- 2014 Januari

Vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar, har besiktigat skadorna.

Bölet, Bron, Hättan och Foten skadades av vingarna och kommer att repareras av

Lundins Bygg AB i Norra Grönby. Den kvarvarande vingen kommer att

demonteras. Arbetet är påbörjat.

- 2014 Februari

Nu är vår Mölla "vingklippt" efter 41 år! Vingarna ligger nu och väntar....

..... på måttagningen/ mall för de nya vingarna. 

- 2014 April

Besiktning hos Möllebyggaren i Ullstorp.

Mäster Ingemar Svensson och mölleföreningens ordförande Egon Melin och sekreterare

Roger Larsson konfererar. Utmärkt hantverk!

- 2014 Maj

Vingarna besiktigas av Regionsmuseet Lund, Heléne Stalin Åkesson, innan transporten

till Norra Grönby. Övriga - Möllebyggarna John och Ingemar Svensson, Egon Melin och

Roger Larsson.

John Svensson, 4:e generationen möllebyggare. Företaget var även engagerade

i vingbytet 1973.

Nu inväntas det slutliga beskedet från sponsorerna.

Mål - Vingarna roterar 1:e september på Möllans Dag!

- 2014 Juni - 30:e

Finansieringen KLAR!!!!

 Vingarna lastas i Ullstorp för transport till Norra Grönby.

Ordföranden Egon Melin andas ut och ser nöjd ut.

- 2014 Juli - 1:e

Vingarna anländer till Norra Grönby. John Svensson monterar järn och bultar

och Egon Melin följer med intresse montaget.

- 2014 Juli - 2:e

Första vingparet lyfts på plats......

Andra vingparet - Vingarna på plats!!   NU - VINGARNA SNURRAR STRAX!!! Vinden ökar!!! 

Styrelsen tackar alla som bidragit och gjort det möjligt att

projektet kunnat genomföras!

" Norra Grönby utan Möllan, är som Paris utan Eiffeltornet"

Regionmuseet i Kristianstad "Antikvarisk medverkan 2014"