Föreningen

Medlemskap och gemenskap

Norra Grönby Mölleförening bildades 1970, då möllan skänktes till föreningen av möllaren Oskar Book och hans fru Anna. Föreningen äger och förvaltar Norra Grönby mölla för framtiden. Det betyder att vi kontinuerligt restaurerar, underhåller, vårdar den gamla kulturbyggnaden med hjälp av handfasta ideella insatser, medlemsavgifter, sponsorpengar och bidrag från andra välgörare.

Styrelsen 2024 består av:

Ordförande: Ronny Lundin
Vice ordförande: Stina Larsson
Kassör: Gert Nilsson
Ledamot: Marie-Louise Krüger
Ledamot: Rickard Sörensen
Ledamot: Anton Karlsson

Medlemmar

Vem som helst kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för familj och år.
Betala till bg nr 234-1832 eller swisha till 123 095 3927. Vid betalning ber vi dig ange namn, adress och gärna e-post.
(Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till vår kassör på gertn4803@gmail.com)

Är du redan medlem?

Det är vi mycket glada för och hoppas att du vill fortsätta med det.
Vill någon lämna en gåva utöver medlemsavgiften är det naturligtvis mycket välkommet.
Kontakta oss på gronbymolla@gmail.com för mer info.

Föreningens stadgar

Klicka här för att läsa föreningens stadgar.